فایل های دسته بندی آموزشی

دو سری سوال عملی و سنجش عملکرد رایانه کار مالی حسابداری پایه دهم رشته حسابداری شاخه کاردانش سال 1402

دو سری سوال عملی و سنجش عملکرد رایانه کار مالی حسابداری ( کاربر نرم افزار مالی مجموعه نهم ) پایه دهم رشته حسابداری شاخه کاردانش سال 1402 شامل سوال عملکردی از فرایند افتتاح حساب سال قبل تا رویداد های مالی سال جاری و تهیه صورت های مالی در پایان دوره س...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون پودمان یک تا پنج درس دانش فنی پایه دهم رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه ای با جواب خرداد 1402

آزمون پودمان یک ( مبانی الکترونیک ) تا پنج ( الکترونیک و کاربرد آن ) درس دانش فنی پایه دهم رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه ای به تفکیک هر پودمان با جواب خرداد 1402 شامل سوالات تستی ، جای خالی ، صحیح و غلط و پاسخ کوتاه و بلند برای هنرجویان و هنرآمو...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون تستی سنجش عملکرد درس برنامه ریز امور هنری پایه یازدهم مدیریت خانواده خرداد سال 1402 با جواب.

آزمون تستی سنجش عملکرد درس برنامه ریز امور هنری پایه یازدهم مدیریت خانواده ( دختران) با جواب شامل بخش هنر آفرینی در خانه و تولید محصولات هنری در خانه به ترتیب محتوی مطالب.برای هنرجویان و هنرآموزان . استاندارد برنامه ریز امور هنری شماره 73162083033000...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای گام به گام کار عملی های پودمان چهارم درس خرید و فروش پایه دهم رشته حسابداری فنی .

راهنمای گام به گام کار عملی های پودمان چهارم ( حسابداری تعدیلات خرید کالا) درس خرید و فروش پایه دهم رشته حسابداری فنی و حرفه ای اسفند 1399 برای هنرجویان و هنرآموزان حسابداری بازرگانی .

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای گام به گام فعالیت ها ، کار عملی پودمان یک درس خرید و فروش پایه دهم رشته حسابداری شاخه فنی

راهنمای گام به گام فعالیت ها ، کار عملی پودمان یک ( حسابداری خرید کالا) درس خرید و فروش پایه دهم رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای آبان سال 1399 برای هنرجویان و هنرآموزان حسابداری بازرگانی.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای گام به گام فعالیت ها ، کار عملی پودمان سوم درس خرید و فروش پایه دهم رشته حسابداری شاخه فنی.

راهنمای گام به گام فعالیت ها ، کار عملی پودمان سوم ( حسابداری تنظیم کارت حساب کالا) درس خرید و فروش پایه دهم رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای بهمن سال 1399 برای هنرجویان و هنرآموزان حسابداری بازرگانی.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون نظری فصل یک تا پانزده درس تاریخ هنر جهان پایه دوازدهم گرافیک شاخه فنی سال 1402 با جواب کامل

سوالات نظری ( تست ، جای خالی ، کوتاه پاسخ و تشریحی هر فصل ) فصل به فصل و به تفکیک از فصل یک آغاز هنر تا فصل پانزده هنر قرن بیستم به جزء (فصل هفت و چهارده ) درس تاریخ هنر جهان پایه دوازدهم گرافیک ، نمایش ، سینما و نقاشی شاخه فنی و حرفه ای سال 1...

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آزمون های آزمایشی گروه هنر دروس اختصاصی (5 سری ) سال های 1401و 1402 با جواب تشریحی .

آزمون های آزمایشی گروه هنر دروس اختصاصی (5 سری ) سال های 1401و 1402 با جواب تشریحی .شامل دروس درک عمومی هنر ، درک عمومی ریاضی و فیزیک و خلاقیت تصویری از سوالات آموزشگاه میدیا بهمن 1401 تا تیر 1402 برای داوطلبان کنکور گروه آزمایشی هنر.

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون عملی برق کار ساختمان درجه 2 پایه دهم برق ساختمان شاخه کاردانش خرداد رسم فنی سال 1399 با جواب

آزمون عملی برق کار ساختمان درجه 2 شامل چهار سوال رسم عملی پایه دهم برق ساختمان شاخه کاردانش خرداد1399 قسمت رسم فنی برای رشته برق و ساختمان.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات سنجش عملکرد و عملی کاربر ICDL در سازمان فنی و حرفه ای کشور جهت راهنمایی بدون جواب

مجموعه سوالات سنجش عملکرد و عملی کاربر ICDL در سازمان فنی و حرفه ای کشور جهت راهنمایی شامل جدول شایستگی ، تکالیف و نحوه نمره دهی آزمونگر ونقشه کار آزمون شونده به تفکیک استاندارد های ورد ، پاورپوینت ، اکسس و اکسل برای هنرجویان فنی و کاردانش در آشنایی ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون تستی و نظری نوبت اول درس اقتصاد( یک تا هفت ) پایه دهم علوم انسانی دی ماه 1402 با جواب

آزمون نوبت اول درس اقتصاد پایه دهم علوم انسانی دی ماه 1402 با جواب شامل 14 سوال تستی و جای خالی ، درست و نادرست درس یک تا هفت برای دانش آموزان علوم انسانی .

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه نرم افزار AUDITION پایه دوازدهم تولید و انیمیشن با جواب در آخر هر فصل سال 1400

جزوه نرم افزار AUDITION نوشته زهرا پوزش پایه دوازدهم رشته تولید و انیمیشن (فصل اول شناخت مفاهیم صوت تا فصل هفت توانایی صدور فایل های صوتی ) همراه سوالات تستی و عملی با جواب در آخر هر فصل سال 1400

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 636