فایل های دسته بندی آموزشی

سوالات عملکردی و استانداردپودمان یک تا پنج درس دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار با جواب سال 1401

سوالات استاندارد سنجش عملکرد پودمان یک تا پنج درس دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار با جواب سال 1401 سوالات هر پودمان به تفکیک با جواب تشریحی می باشد برای هنرجویان فنی و شاخه تکمیل مهارت کاردانش .

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال عملکردی پودمان چهار درس صورت های مالی پایه دوازدهم حسابداری شاخه فنی با جواب سال 1402

سوال عملکردی پودمان چهار ( بستن حساب ها) درس صورت های مالی پایه دوازدهم حسابداری شاخه فنی با جواب سال 1402 شامل چهار مساله از محتوی کامل پودمان چهارم برای هنرجویان رشته حسابداری و تکمیل مهارت .

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال امتحانی کاربرد فناوری های نوین پودمان 1 تا 5 پایه یازدهم دوره دوم متوسطه با جواب سال1402

سوال امتحانی کاربرد فناوری های نوین پودمان یک تا پنج پایه یازدهم دوره دوم متوسطه با جواب از هنرستان اعتماد ناحیه 2 شیراز سال 1402 شامل سوالات کوتاه پاسخ ، جای خالی ، صحیح و غلط و تشریحی برای هنرجویان و هنرآموزان .

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال امتحانی الزامات محیط کار پودمان پنجم ( کاریابی) پایه دهم شاخه فنی و کاردانش با جواب سال 1402

سوال امتحانی الزامات محیط کار پودمان پنجم ( مهارت کاریابی ) پایه دهم شاخه فنی و کاردانش با جواب از هنرستان علی بن موسی الرضا(ع) ناحیه 4 اصفهان سال 1402 شامل سوالات تستی ، جای خالی ، صحیح و غلط و تشریحی برای هنرجویان و هنرآموزان .

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال الزامات محیط کار پودمان پنجم پایه دهم شاخه فنی و کاردانش با جواب سال 1401

سوال امتحانی الزامات محیط کار پودمان پنجم پایه دهم شاخه فنی و کاردانش با جواب از هنرستان هفت تیر ناحیه 2 بندر عباس سال 1401 شامل سوالات تستی ، جای خالی ، صحیح و غلط و تشریحی برای هنرجویان و هنرآموزان .

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گام به گام و سوالات تستی فصل به فصل درس کاربرد فناوری نوین پایه یازدهم شبکه شاخه فنی و کاردانش

نکات اصلی و سوالات تستی فصل به فصل درس کاربرد فناوری نوین پایه یازدهم رشته شبکه شاخه فنی شامل گفتگو ، تحقیق ، کار در کلاس ، کاردر منزل و فکر کنید هر فصل با جواب . برای استفاده هنرجویان فنی و حرفه ای و داوطلبان آزمون سراسری.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی فصل به فصل درس کاربر کورل دراو پایه یازدهم تصویر سازی دیجیتال کاردانش با جواب سال 1401

سوالات تستی فصل به فصل ( یک تا سیزده) درس کاربر کورل دراو پایه یازدهم تصویر سازی دیجیتال با جواب سال 1401 سوالات عملکردی درس Corel Draw شامل سوالات تست عملکردی ازتوانایی کار با امور اولیه Corel Draw توانایی2 : کار با ابزارهای Corel Draw و : مدیریت...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات درس نقشه کشی معماری پایه یازدهم رشته معماری داخلی شاخه کاردانش با جواب.

سوالات درس نقشه کشی معماری پایه یازدهم رشته معماری داخلی شاخه کاردانش با جواب. شامل دو سری نمونه سوال تستی و نظری با جواب و یک سری سوال عملی همراه کلید سوالات عملی از هنرستان کاردانش ام البنین منطقه 18 تهران . جهت استفاده هنرجویان تکمیل مهارت نقشه کش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه سرپرست دبیرخانه و بایگانی استاندارد رشته امور اداری پایه 12 شاخه کاردانش با سوالات عملی 1400

جزوه سرپرست دبیرخانه و بایگانی استاندارد رشته امور اداری پایه دوازدهم شاخه کاردانش شامل واحد یادگیری یک ( برنامه ریزی امور دبیرخانه ) تا هشت ( بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری ) با سوالات عملی آخر هر واحد یادگیری 1400 تالیف منیره محمد جعفری با پیوست...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال تشریحی امتحان دی ماه نوبت اول درس حسابان یک پایه یازدهم ریاضی متوسطه دوم نظری با جواب

سوال تشریحی امتحان دی ماه نوبت اول درس حسابان یک پایه یازدهم ریاضی متوسطه شامل پانزده سوال تشریحی با جواب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات تستی پودمان یک تا پنج درس ریاضی سه پایه دوازدهم شبکه و نرم افزار با جواب .سال 1400

مجموعه سوالات تستی پودمان یک ( کاربرد برخی توابع در زندگی روزمره ) تا پنج(محاسبات مشتق و کاربرد ها) درس ریاضی سه پایه دوازدهم شبکه و نرم افزار و سایر رشته های برق ، صنعت ، کشاورزی و خدمات شاخه فنی و حرفه ای با جواب .برای هنرجویان و هنرآموزان شاخه فن...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه و درسنامه پاسخ فعالیت ها و کار در کلاس درس تفکر و سواد رسانه ای دهم و یازدهم متوسطه و کاردانش.

جزوه و درسنامه پاسخ فعالیت ها ی گروهی ، فعالیت در خانه و گفتگوی کلاسی و کار در کلاس فصل یک تا ششم درس تفکر و سواد رسانه ای دهم و یازدهم متوسطه و شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای .نوشته مهندس رضا بلوریان.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 508