فایل های دسته بندی HTML

يک فايل HTML چيست؟

يک فايل HTML چيست؟ • HTML را "اچ تی ام ال" و يا اچتمل بخوانيد. • • HTML برگرفته از حروف اول Hyper Text Markup Language ميباشد. • • يک فايل HTML فايلی از نوع text ميباشد که متشکل از markup tag ها ميباشد. • • مرورگر يا Browser از روی markup tag ها می فهمد که چگونه بايد صفحه را • • نمايش بدهد. ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1