فایل های دسته بندی فنی و حرفه ای

سوالات آزمون پایان دوره تعمییر ماشینهای الکتریکی - با پاسخنامه - 16 صفحه - pdf

سوالات آزمون پایان دوره تعمییر ماشینهای الکتریکی - با پاسخنامه - 16 صفحه - pdf مناسب برای دانشجویان ،مهندسین ، تکنسینها ، دانش آموزان و کارآموزان دوره های مهارتی و علاقمندان به برق - با پاسخنامه - 16 صفحه - شامل سه سری سوال -  pdf شامل...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقشه کلیدهای فرمان دهنده دستی موتورهای الکتریکی - همراه با توضیح ( بخش دوم )

تقدیم به تمامی اساتید ، مهندسین ، تکنسینها ،دانشجویان ، دانش آموزان و کارآموزان رشته برق

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقشه کلیدهای فرمان دهنده دستی موتورهای الکتریکی - همراه با توضیح ( بخش اول )

تقدیم به تمامی اساتید ، مهندسین ، تکنسینها ،دانشجویان ، دانش آموزان و کارآموزان رشته برق

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره کمک برقکارساختمان درجه 2

شامل دو سری سوال 30 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره برقکارساختمان درجه 1

شامل یک سری سوال 30 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره دریل کار و اره کار

شامل یک سری سوال 30 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره برقکارساختمان درجه 2 - سری دوم

شامل سه سری سوال 40 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره برقکارساختمان درجه 2 - سری اول

شامل سه سری سوال 40 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره تعمییر و سیم پیچی موتورهای آسنکرون سه فاز

شامل دو سری سوال 30 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره تعمییر رادیو

شامل یک سری سوال 40 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره تعمییر تلویزیون رنگی

شامل یک سری سوال 40 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره الکترونیک عمومی

شامل یک سری سوال 40 تایی (تستی ) - مربوط به پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 31