فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

مقاله احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين

مقاله احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين در اين مقاله عنوان (جنايت) از نظر لغوي قوانين عرفي و شريعت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حكم تكليفي سقط جنين ؛ يعني حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهي و كلمات فقها حكم حرمت اثبات شده ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق عوامل موثر در ايجاد شادي و نشاط دانش آموزان دوره متوسطه

تحقیق عوامل موثر در ايجاد شادي و نشاط دانش آموزان دوره متوسطه  مقدمه:اهميت شادي در زندگي از دوران قديم مورد توجه بشر بوده و سخنان آموزنده مانند «بخنديد تا دنيا به رويتان بخندد» و «خنده كار طبيب را انجام مي‌دهد» براي تشويق هر چه بيشتر مردم به شاد...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی میزان مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

تحقیق بررسی میزان مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور - این پژوهش شامل پنج فصل بوده، در فصل اول کلیاتی پیرامون مساله، اهداف و فرضیه های تحقیق مدنظر قرار گرفته است و در فصل دوم چارچوب م...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله جامع درباره صابون سازی

مقاله صابون سازی ، راه اندازی ، هزینه ها ، ملزومات و ... در قالب یک فایل ورد 59 صفحه ای با قابلیت ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره بیماری هلندی

پاورپوینت درباره بیماری هلندی رشته مدیریت مالی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با قراردادهای اختیار معامله

آشنایی با قراردادهای اختیار معامله بصورت پاورپوینت

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی حسابداری در کارخانه فشفشه

زارش کاراموزی حسابداری در کارخانه فشفشه سازی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی و تحلیل مدیریت آموزشی مدارس ابتدایی

تحقیق بررسی و تحلیل مدیریت آموزشی مدارس ابتدایی - هدف پژوهش حاضر ارائه يك مدل مديريت مبتني بر فراشناخت براي مديران مدارس ابتدايي بود. جهت تحقق اين هدف، ابتدا با مطالعه ادبيات مربوطه، تعداد 89 مولفه استخراج و در قالب يك چارچوب اوليه ارائه گرديد. جهت تأييد چارچوب اوليه، پرسشنامه اي تنظيم و بعد ....

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب فلسفه ی تعلیم تربیت صفحات 73-77

پاورپوینت کتاب فلسفه ی تربیت صفحات 73-77از راه تعلیم تربیت میتوان موجبات رشد فردی ورفاه جمعی رافراهم نمود.تعلیم وتربیت مورد تفسیر های گوناگون قرار می گیرد.پاره ای تعلیم وتربیت بااخلاق خوب مترادف می دانند.دسته ای مبادی آداب را باتربیت تلقی می کنند.گاه...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی