فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 7

تحقیق طيف سنجي نشري قوس و جرقه

طيف سنجي نشري قوس و جرقه در منابع قوس و جرقه تقريباً امكان برانگيختن همه عناصر پايدار در جدول تناوبي وجود دارد. تخليه قوس و جرقه به عنوان منابع برانگيختگي از دهه 1920 براي طيف سنجي نشري وكيفي و كمي استفاده شده است. بسياري از پيشرفت هاي نوين برانگ...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اكسايش كننده ها و عملكرد آنها

عنوان : اكسايش كننده ها و عملكرد آنها فصل اول تئوري 1-1- پتاسيم پر منگنات بعنوان اكسنده در شيمي آلي :] 1 [ بيش از يك قرن است كه پتاسيم پر منگنات بعنوان عامل اكسنده انعطاف پذير و قـــوي در شرا...

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

موضوع: پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن فهرست مطالب مقدمه: علم شيمي شيمي آلي نظريه اتمي مواد پيشرفتهاي شيمي بعضي اصطلاحات شيمي ماده در آغاز قرن بيستم اجزاي اتم تابش هسته اي چند قانون پايستگي نيروها و برهم كنش ها نگاهي به ب...

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

عنوان : واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار مقدمه : مطالعة واكنش تركيبات ارگانوفسفر و كاربرد آنها در تهية‌مواد آلي يكي از اهداف اصلي سنتز مي باشد .در اين تركيبات يك اتم كربن مستقيماً‌به اتم فسفر متصل شده است...

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مقایسه چگالی حالت¬ها در نیم¬رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

موضوع : مقایسه چگالی حالت¬ها در نیم¬رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی مقدمه: محققان زیادی در سراسر جهان، به مطالعه¬ی نظری و آزمایشگاهی خواص ريزساختارهاي اشتغال دارند. اگرچه حجم گزارش¬ها از دستاوردهای آزمایشگاهی در مقایسه با تحقيقات بنيادي ...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق كومارين و وارفارین

1-1-1- كومارين كومارين يك تركيب شيمیايي است كه سمي و داراي يك بوي شيرين است كه در بسياري از گياهان وجود دارد. نام شيميايي آن 1,2-Benzopyrone-2- H-1-Benzopyran-2-one است و داراي ساختار شيميايي زير می باشد. و به صورت پيش ماده در چندين ماده ...

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق علم شیمی

علم شیمی شاخه‌ای از علوم تجربی است که از یک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط بین خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند. از سوی دیگر ، راههای تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یکدیگر و یا سنتز آنها به ر...

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلاب

اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلابویرانگری سیلها زاییدة سرعت زیاد آنها می باشد، چه مهمترین نیروی مخربة آب در حالت آرامش فشار ناشی از وزن آن است. چنانچه آب روان گردد، جرم پویای آن توانایی انجام کار را دارد، نیروی ضربه ای (و فشار منتجه از آن)، و کار ...

قیمت : 5,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونه مي توان ميزان يادگيري اثر كاهش فشار هوا بر نقطه جوش آب را در كلاس اول راهنمائي افزايش داد؟

چگونه مي توان ميزان يادگيري اثر كاهش فشار هوا بر نقطه جوش آب را در كلاس اول راهنمائي افزايش داد؟عنوان صفحهمقدمه بيان مساله مشكل چيست؟ ويژگي گروههاي مورد پژوهش گردآوري اطلاعات(شواهد1) تحليل يافته هاي 1 برداشت از يافته هاي 1 ...

قیمت : 3,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی