فایل های دسته بندی علوم تربیتی

پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (الگوهای برنامه ریزی آموزشی) نوشته بهرام محسن پور

پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (الگوهای برنامه ریزی آموزشی) نوشته بهرام محسن پور در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید: بخشی از متن: الگوهای برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی آموزشی از علوم مختلفی چون اقتصاد،جامعه شناسی جمعیت ش...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (نقش بازی در آموزش و پرورش کودکان)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (نقش بازی در آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی و دبستانی) پیام نور نوشته فریدون یزدانی در قالب pptx و در حجم 34 اسلاید: بخشید از متن: تعریف بازی نویسندگان مختلف تعریف های به نس...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (مقایسه ی نظام آموزش پیش دبستانی ایران)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (مقایسه ی نظام آموزش پیش دبستانی ایران، ژاپن و انگلستان) پیام نور نوشته فریدون یزدانی در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید: بخشید از متن: کشور ایران نظام آموزش و پرورش پیش دبستانی...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان) نوشته بهرام محسن پور در قالب pptx و در حجم 54 اسلاید: بخشی از متن: نظر جرج ساخارو پولس راجع به برنامه ریزی آموزشی کلان جرج ساخارو پولس در مقاله...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی) نوشته بهرام محسن پور در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید: بخشی از متن: برنامه ریزی برای سازمان به اندازه تنفس برای یک موجود زنده اهمیت دارد؛ زیرا اگر کارها بر ا...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (آموزگاران بزرگ و اندیشه های آنان)

پاورپوینت فصل سوم کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (آموزگاران بزرگ و اندیشه های آنان درباره ی آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی) پیام نور نوشته فریدون یزدانی در قالب pptx و در حجم 55 اسلاید: بخشید از متن: کامنیوس

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (برنامه ریزی آموزشی در سطح خرد، مؤسسه و اصلاح)

پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (برنامه ریزی آموزشی در سطح خرد، مؤسسه و اصلاح و نوآوری) نوشته بهرام محسن پور در قالب pptx و در حجم 53 اسلاید: بخشی از متن: برنامه ریزی آموزشی در سطح خرد یکی از سطوح برنامه ریزی آموزش...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (سطوح برنامه ریزی آموزشی) نوشته بهرام محسن پور

پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (سطوح برنامه ریزی آموزشی) نوشته بهرام محسن پور در قالب pptx و در حجم 70 اسلاید: بخشی از متن: سطوح برنامه ریزی بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که برنامه ریزی سطوح گوناگونی دارد و می توا...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (کلیات) نوشته بهرام محسن پور

پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی (کلیات) نوشته بهرام محسن پور در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید: بخشی از متن: آموزش و پرورش و انواع آن اگر اختلاف نظر میان اندیشمندان حوزه علوم تربیتی را در خصوص تعریف آموزش و پرورش و تعلیم ...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (مفهوم، تاریخچه، هدف ها، اصول و رویکرد)

پاورپوینت فصل دوم کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (مفهوم، تاریخچه، هدف ها، اصول و رویکردهای آموزش و پرورش در دوره ی دبستان) پیام نور نوشته فریدون یزدانی در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید: بخشید از متن: تعریف آموزش و پرورش دبستانی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (مفهوم، تاریخچه و هدف های آموزش و پرورش)

پاورپوینت فصل اول کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (مفهوم، تاریخچه و هدف های آموزش و پرورش پیش دبستانی) پیام نور نوشته فریدون یزدانی در قالب pptx و در حجم 47 اسلاید: بخشید از متن: مفهوم آموزش و پرورش واژه آموزش و پرورش، ترکیبی ...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی نوشته یحیی فیوضات (مدل های برنامه ریزی آموزش)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی نوشته یحیی فیوضات (مدل های برنامه ریزی آموزش و پرورش) در قالب pptx  و در حجم 47 اسلاید:  بخشی از متن: مدل های پیش بینی کننده و تشریح کننده مدل به زبان ساده: مدل یک الگوی ساده ا...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 135