فایل های دسته بندی پرسشنامه

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997)

دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی (برسو وهمکاران، 1997)، در قالب word  و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفادهتوضیح :این پرسشنامه در سال 1997 توسط برسو و همکاران ساخته شد. پرسشنامه سه حیطه فرسودگی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نظم‌ جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی

پرسشنامه ي نظم‌جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی هیجان(CERQ-P) دارای اعتبار مناسبی است. دامنه ضریبآلفای کرونباخ از 76/0 تا 89/0 (با میانگین3/83/0) در نوسان بود. همچنین، تمام ضرایب بازآزمایی معنادار بود و دامنه اکثر ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس درجه بندي كانرز براي معلمان

مقياس درجه بندي كانرز براي معلمان - نتايج پژوهش ها نشان داده است كه معلمان مي توانند اختلال نارسايي توجه / فزون جنبشي را در ك . دكان 6 تا 13 ساله شناسايي كنند و نظرشان هم معتبر است . در اين مقياس كه داراي 28 پرسش است ، به هر پرسش به صورت ( هيچ وقت ) ، ( كمي ) ، ( تقريبا زياد ) ، يا ( زياد ) پاسخ

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

(مقیاس روزنبرگ) پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ (SES)

مقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در....

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 4