فایل های دسته بندی برنامه ریزی روستایی

گزارش کارآموزی در روستا

هدف از فراگیری هر علمی، به کار بستن و استفاده عملی از آن علم برای بهبود زندگی بشر می باشد. دامپزشک از یک سو با تشخیص، درمان و پیشگیری بیماریهای دامی به تولید پروتئین و فرآورده های غذایی با منشاء دامی کمک می کند و از سوی دیگر با تشخیص و درمان بموقع و در صورت لزوم معدوم کر....

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1